Wykonawcy

 


      Beneficjent wiodący

                       
                            Regionalny Zarząd Gospodarki
                            Wodnej w Krakowie

                            ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,
                            31-109 Kraków

      Wykonawcy zadania nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18

                                                  Instytut Ochrony Przyrody
                                   Polskiej Akademii Nauk
                                   al. A. Mickiewicza 33
                                   31-120 Kraków

 

      Wykonarcy zadania nr 11, 19, 20

                                                  WWF Polska
                                   ul. Wiśniowa 38
                                   02-520 Warszawa

 

      Roboty budowlane

           

                         Ośrodek Usług Inżynierskich
                         ul. Kasprowicza 22
                        
31-523 Kraków

 

             

                         Wolimex
                         ul. Tarnowska 33
                         34-600 Limanowa

 

            

                         GP Inwestim
                         Siercza 386
                         32-020 Wieliczka