Publikacje


"Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb".

Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Wstęp Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Rozdział 1 Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Rozdział 2 Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Rozdział 10 Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Współpracownicy Od morza do źródła. Międzynarodowy poradnik odtwarzania szlaków migracji ryb. - Rozdział 7


"Urządzenia migracji ryb. Podstawy przyrodnicze, kryteria projektowe i monitoring".

Okładka Urządzenia migracji ryb. Podstawy przyrodnicze, kryteria projektowe i monitoring. 

 

Materiały informacyjne:

Media o nas:

Internet


Prasa

Telewizja