Działania zwiększające świadomość społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt

„Projekt” jest pierwszym w Polsce kompleksowym zestawem działań renaturyzacyjnych wykonywanych na obszarze całej ponad 100 km rzeki. Działania te łączą się ze sobą tworząc efekt „synergii przyrodniczej”. Zadania takie jak utworzenie korytarza swobodnej migracji czy renaturyzacja lasów i zarośli lęgowych bez wątpienia oddziałują na tereny przyrzeczne. Może to doprowadzić do konfliktu na linii człowiek - przyroda. Niestety często w świadomości polskiego społeczeństwa, nie tylko mieszkańców terenów nadrzecznych zagrożonych powodzią, funkcjonuje anachroniczny model ochrony przeciwpowodziowej. Polega on na próbach ujarzmienia dzikiej rzeki, poprzez jej prostowanie i betonowanie oraz wznoszenia wałów przeciwpowodziowych. Niemal zawsze wiąże się to z całkowitą dewastacja siedlisk wodnych i nadrzecznych oraz przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku, a przecież nie musi tak być. Wystarczy spojrzeć na przykłady z Niemiec, gdzie w celu ochrony przed powodzią rzeką przywraca się ich zawłaszczoną przestrzeń i naturalny charakter.

Celem działań zwiększających świadomość społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt jest nie tylko informowanie o postępach prac na stronie WWW ,,Projektu, sporządzanie raportów rocznych z zadań wykonanych w „Projekcie”, ale przede wszystkim organizowanie oraz czynny udział w konferencjach i spotkaniach związanych tematycznie z zakresem projektu. Na spotkaniach tych będą szczegółowo omawiane cele i prace wykonane w ramach „Projektu” oraz ich faktyczny wpływ np. na ryzyko powodziowe.