Kontakt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

Kierownik Projektu - dr Marek Jelonek
tel. 12-62-84-120
fax. 12 43-01-035
e-mail: mjelonek@krakow.rzgw.gov.pl