Konferencja zamykająca Projekt, Warszawa, 10.09.2014 r.