Aktualności

Rekolonizacja skójki gruboskorupowej

Wiosną dokonano kontroli przystanków populacyjnych założonych nad Białą Tarnowską w roku 2012. Określono aktualną liczebność stad skójek. Średni stopień zachowania osobników dorosłych po zimie wyniósł 51%. Procent ten mógłby być wyższy niestety na skutek wezbrania dwie ławice skójek zost...

Więcej

Wzocnienie populacji kumaka górskiego

Wiosną 2013 kontynuowano prace mające na celu ustalenie zdolności migracyjnych dorosłych osobników kumaka górskiego. Przy pomocy metod telemetrycznych określono dyspersję 20 kumaków. Spośród nich, aż 18 skierowało się do koryta Białej Tarnowskiej, gdzie przemieszczały się wzdłuż wąskiej kamienistej ła...

Więcej

"Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska" w newsletterze ECRR

Informujemy, iż w ostatnim w roku 2012 newsletterze wydawanym przez European Centre for River Restoration został zamieszczony artykuł przestawiający projekty/działania rewitalizacyjne ma południu Polski. Szczegółowo został omówiony m.in. projekt Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Bia...

Więcej

Monitoring efektów introdukcji skójki gruboskorupowej

W okresie jesiennym dokonano poboru 420 dorosłych osobników skójki gruboskorupowej. Małże zostały pobrane z odcinka rzeki, w którym populacja gatunku jest narażona na zniszczenie. Mianowicie – jest on uregulowany, a małże tkwią w przestrzeniach pomiędzy betonowymi umocnieniami i nie są w stanie uchr...

Więcej

Analiza sukcesu reprodukcyjnego oraz dyspersji kumaka górskiego

Prace prowadzone w okresie późnoletnim i jesiennym miały na celu określenie sukcesu reprodukcyjnego kumaka górskiego w przystankach populacyjnych. Za jego miarę przyjęto procent umieszczonych w przystankach skrzeku i kijanek, które przeobraziły się w stadium dojrzałe. Innym ważnym aspektem prac było okre...

Więcej