Zasiedlenie stawków populacyjnych kijankami kumaka górskiego

11-09-2013

W okresie letnim kontynuowano zasiedlanie zbiorników populacyjnych kijankami kumaka górskiego. Materiał lęgowy pobierano ze stanowisk zagrożonych przegrzaniem, zniszczeniem, bądź wyschnięciem. Były to, więc stanowiska na których wskutek trwających upałów zauważono drastyczne zmniejszanie się powierzchni i objętości wody oraz podwyższenie temperatury powodujące ginięcie kijanek z przegrzania i braku tlenu. Ogółem do 39 przystanków populacyjnych wsiedlono 4100 kijanek kumaka górskiego. Na ośmiu przystankach populacyjnych (tj. 20,5% wszystkich zbiorników) stwierdzono ponadto naturalne, spontaniczne złożenia skrzeku przez kumaki górskie. Po przeniesieniu kijanek do stawków populacyjnych kontrolowano ich rozwój w dwutygodniowych odstępach. W celu zabezpieczenia stawków, przed niekontrolowanym opuszczeniem ich przez przeobrażające się kumaki, dokonano ich ogrodzenia. Prowadzone kontrole wykazały, kiedy na terenie stawków populacyjnych doszło do zakończenia rozwoju larw i przeobrażenia się w osobniki młodociane. Aktualnie opracowywane są dane mające na celu określenie ilości przeobrażonych kumaków.

 

Zdjęcia obrazujące ostatnio wykonane prace można obejrzeć w galerii.