Zakończono prace związane z budową stonowisk rozrodu płazów

29-10-2013

Informujemy, iż w minionym tygodniu zakończono prace związane z budową przystanków populacyjnych dla płazów. W ramach projektu wykonano 13 takich przystanków służących głównie do rozrodu kumaka górskiego. Każdy z przystanków składa się z dwóch bliźniaczych stawków o wymiarach ok. 6x2m, o maksymalnej głębokości sięgającej 0,8-1m i łagodnie nachylonych brzegach. Stawki wykonano przy użyciu koparki, wykopane dołki wyłożono folią nieprzepuszczalną, utrzymującą wodę, podścieloną geowłokniną w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami przez podłoże. Dołki napełniono wodą. Dno i częściowo brzegi przykryto płytką warstwą lokalnej gleby.

Zdjęcia z budowy przystanków