Usuwanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin nad potokiem Czyrniarka

19-07-2012

W trakcie prac terenowych związanych z usuwaniem obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinie rzeki Biała Tarnowska zinwentaryzowano nowe stanowiska występowania barszczu Sosnowskiego oraz rdestowa ostrokończystego. Stanowiska te znajdują się w korycie potoku Czyrniarka (lewobrzeżny dopływ Białej Tarnowskiej). Dopływ ten jest zlokalizowany poza obszarem Natura 2000 Biała Tarnowska. Biorąc jednak pod uwagę sposób rozprzestrzeniania się tych roślin – poprzez transport nasion i kłączy wraz z przepływającą wodą, a tym samym niebezpieczeństwo rozprzestrzenianie się barszczu Sosnowskiego i rdestowca na terenach poniżej ujścia Czyrniarki, zdecydowano o rozpoczęciu zabiegów usuwania tych roślin ze stanowisk zlokalizowanych nad Czyrniarką. Aktualnie wykonywane prace koncentrują się w okolicy wsi Czyrna oraz w przyujściowym odcinku potoku Czyrniarka.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z prac mających na celu usuwanie stanowisk barszczu Sosnowskiego:

Młode osobniki barszcza Sosnowskiego w terasie zalewowej Białej Tarnowskiej stanowisk barszczu sosnowskiego

Teren po zabiegach usuwania barszcza Sosnowskiego