Usuwanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin

19-06-2012

W miesiącu maju i czerwcu na terenie gmin Ujście Gorlickie, Grybów Bobowa, prowadzona będzie akcja usuwania obcych, szybko rozprzestrzeniających się gatunków roślin, takich jak: barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty, niecierpek gruczołowaty, kolczurka klapowana, słonecznik bulwiasty, rudbekia naga.

Akcja polegała będzie na koszeniu wymienionych gatunków roślin oraz w przypadku rdestowca i barszczu Sosnowskiego usuwaniu ich podziemnych części.

Rośliny będą usuwane z obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska – z brzegów rzeki, lasów i zarośli oraz sąsiadujących pól. Akcja odbędzie się w przeciągu najbliższych dwóch tygodniu. Dotyczy gruntów nadrzecznych, pozostających w zarządzie RZGW w Krakowie oraz gruntów gminnych i prywatnych. Właściciele tych terenów zostaną powiadomieni indywidualnie o szczegółach akcji.

Wprowadzane do naszego środowiska obce gatunki roślin, pochodzące z innych szerokości geograficznych szybko się rozprzestrzeniają, wypierając lokalne gatunki roślin. Głuszą roślinność łąk i otoczenia pól, wyjątkowo gwałtownie zajmują miejsca przylegające do rzek. Mogą być również niebezpieczne dla człowieka (barszcz Sosnowskiego).        

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Mateuszem Przebiędą, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przebieda@iop.krakow.pl.