Udrażnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych

19-06-2012

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Wojciecha Mroza (IOP PAN) dotyczącą projektu KorEkoBiała. W materiale tym szczegółowo omówiono zagadnienia związane z renaturyzacją lasów łęgowych oraz usuwaniem obcych inwazyjnych gatunków roślin. Prezentację przedstawiono na z III warsztatach "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień".

Udrażnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych