Stacja hodowli małży

18-07-2012

Prace projektowo-konstrukcyjne związane z budową stacji hodowli małży zbliżają się do końca. Aktualnie stacja składa się z 3 basenów hodowlanych po 450 litrów każdy, docelowo będą to cztery baseny. Całość jest osłonięta wiatą chroniącą przed skutkami złych warunków atmosferycznych. Stacja zasilana jest wodą wodociągową (nieuzdatnianą) tłoczoną pompami bezpośrednio z osadów aluwialnych Białej. Analiza chemiczna tego źródła wody wykazała, że jej skład jest identyczny z wodą z Białej i idealnie nadaje się do stacji hodowli małży. W ciągu najbliższych dwóch tygodniu planuje się wpuścić do akwariów, w liczbie ok. 200 osobników, narybek gatunków powszechnie występujących w Białej, czyli: świnki, klenia i strzebli potokowej. Będą one żywicielami glochidiów (pasożytujących larw małży), które mogą się rozwijać jedynie na skrzelach ryb wcześniej „niezainfekowanych”.  Glochodia wyrzucone przez małże będą rozwijać się na skrzelach ryb ok. 4 tygodnie. W pełni ukształtowane młode małże po miesiącu odczepią się od ryb i opadną na dno. Następnie zostaną zebrane i wypuszczane do Białej Tarnowskiej w miejscach gdzie w trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono ubytki lub brak populacji skójek gruboskorupowych.

Stacja hodowli małży

Więcej zdjęć w galerii.