Spotkanie informacyjno - szkoleniowe projektu Udrożnienie korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska – Warszawa

07-06-2011

W dniu 03.06.2011 zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe Projektu w siedzibie CAS Dialog w Warszawie. Uczestniczyło w nim 24 osoby. m.in. przedstawiciele RZGW, Wojewódzkich Urzędów Melioracji, Użytkownicy Rybaccy i NGOS. Na spotakniu zostały wygłoszone trzy prezentacje:

1. Założenia udrażniania rzecznych korytarzy ekologicznych w skali kraju oraz w skali regionu wodnego (mgr inż. Piotr Sobieszczyk - RZGW w Krakowie).
2. Jak planować udrożnienie rzecznych korytarzy ekologicznych (dr Marek Jelonek - RZGW w Krakowie)
3. Porady praktyczne odnośnie planowania i realizacji udrożnienia rzecznego korytarza ekologicznego na przykładzie rzeki Biała Tarnowska i jej doliny - prezentacja założeń projektu (dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN)