Spotkanie informacyjne dla społeczności lokalnej w Pleśnej

21-08-2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
WWF Polska

 

Zapraszają na spotkanie informacyjne dla społeczności lokalnej organizowane w ramach zadania 19 wchodzącego w skład projektu POIS-05.02.00-00-084/08:

 

"Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.08.2012 roku o godz. 1100 w Centrum Kultury, Sportu
i Promocji Gminy Pleśna, Pleśna 240.

 

Program:

1100        Rozpoczęcie konferencji

1110        Informacje o postępach prac w projekcie "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska"

1140           Dyskusja