Uzupełnienie ławic skójki gruboskorupowej oraz uruchomienie stacji hodowli małży

11-09-2013

W okresie wakacyjnym dokonano uzupełnienia ławic skójek na 11 przystankach populacyjnych w dolinie Białej Tanowskiej pomiędzy Gromnikiem z Grybowem. Stada skójek uzupełniono do 30 sztuk w każdym z nich. Dorosłe osobniki skójki pobrano z koryta Białej Tarnowskiej w okolicy Burzyna z stanowiskach które oceniono jako wyjątkowo nietrwale. Prawdopodobnie przy każdym większym wezbraniu zostałoby zniszczone, a bytująca tam ławica rozproszona.

 

Równocześnie prowadzono prace w stacji hodowli małży. Hodowle zasiedlono narybkiem świnki i klenia, a także gotowymi do rozrodu dorosłymi osobnikami skójki gruboskorupowej.  Zarażanie ryb glochidiami (larwami skójki) w hodowli odbywało się w czterech turach. Następnie, kiedy larwy były już widoczne na rybach zostały one policzone. Na około 170 sztukach narybku stwierdzono blisko 7500 glochidiów. Po liczeniu część ryb pozostawiono w hodowli do czasu, aż małże odczepią się od ryb. Następnie będą podchodowywane i przerzucane do rzeki. Druga część ryb została przeniesiona do specjalnych zagród ulokowanych w Białej Tarnowskiej. Ryby będą przetrzymywane tam do czasu odpadnięcia glochidiów skójek a następnie zostaną uwolnione. Dzięki takiemu rozwiązaniu młode skójki znajdą się od razu w swoim naturalnym siedlisku. 

 

Zdjęcia obrazujące ostatnio wykonane prace można obejrzeć w galerii.