Seminarium terenowe z przedstawicielami ECRR

19-06-2012


W dniu 14.06.12 z inicjatywy IOP PAN i WWF Polska na terenie realizacji projektu Przywrócenie drożności korytarza Ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska odbyło się seminarium terenowe z przedstawicielami European Centre for River Restoration. W trakcie wizytacji Białej Tarnowskiej zaprezentowano fizyczne efekty projektu m.in. nowe przepławki na zmodernizowanych stopniach w Grybowie i Kąclowej oraz przystanki populacyjne dla rozrodu płazów. Wykonawcy projektu omówili główne założenia projektu. Treści dotyczące prac związanych z restytucją ciągłości populacji kumaka górskiego oraz przywróceniem integralności zasięgu skójki gruboskorupowej przedstawił Paweł Adamski (IOP PAN), zagadnienia dotyczące utworzenia korytarza swobodnej migracji oraz renaturyzacji lasów łęgowym omówił Bartłomiej Wyżga (IOP PAN), czynności wykonane w ramach usunięcia barier migracyjnych oraz reintrodukcji łososia zaprezentował Mateusz Przebięda (WWF Polska).