Przepławka na stopniu w Pleśnej oficjalnie oddana do użytku

23-09-2011

W dniu 22.09.11 oficjalnie oddano do użytku pierwszy zmodernizowany w ramach "Projektu" stopień wodny w miejscowości Pleśna. W wydarzeniu tym brali udział przedstawiciele społeczności lokalnej, władz wodnych, PZW, RDOŚ, WIOŚ, Starostwa Powiatowego, samorządów lokalnych. Uroczystego przeciecia wstęgi dokolali wójt gminy Pleśna Stanisław Burnat, prezes Okręgu PZW Tarnów Ignacy Piskorski i dyrektor RZGW Kraków dr inż. Jerzy Grela. Po oddaniu progu odbyło się spotkanie na którym prof. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń przedstawiła założenia projektu oraz postępy w jego realizacji.

 

Stopień w Pleśnej po modernizacji fot. M. Przebięda

Przecięcie wstęgi fot. M. Kolasa