Projekt "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska" nagrodzony

16-01-2013

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2012 r. Gali Finałowej VI edycji Programu "JAKOŚĆ ROKU" przyznano  Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie tytuł "EKO JAKOŚĆ ROKU 2011" w kategorii ekologia za projekty: "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska", "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów".