Podsumowanie spotkania informacyjnego dla społeczności lokalnej w Pleśnej

30-08-2012

W dniu 24.08.12 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, odbyło się drugie w tym roku spotkanie informacyjne dla społeczności lokalnej organizowane w ramach naszego projektu.  W spotkaniu uczestniczyło 26 osób: mieszkańcy gminy Pleśna, przedstawiciele sołectw i samorządów lokalnych z gmin Pleśna, Tuchów i Tarnów, przedstawiciele WIOŚ Tarnów, RDOŚ Tarnów, RZGW Kraków, Okręgu PZW w Tarnowie. W czasie spotkaniu wygłoszono prezentacje opisującą założenia projektu oraz postępy w jego realizacji.