Kolejny stopień udrożniony

08-10-2011

W dniu 7.10.11 w Ciężkowicach miało miejsce kolejne spotkanie dla społeczności lokalnej. Było ono połączone z oficjalnym oddaniem do użytku kolejnej przepławki na stopniu w Ciężkowicach. Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez Prezesa koła PZW Ciężkowice Pawła Słowika, Burmistrza Ciężkowic Zbigniewa Jurkiewicza, Wójta Rzepiennika Stżyżewskiego dr inż. Kazimierza Fudale odbyła się część konferencyjna na której dr Marek Jelonek przedstawił założenia projektu oraz postępy w jego realizacji.

 

Po modernizacji stopnia w Ciężkowicach 55 km odcinek Białej Tarnowskiej od ujścia do miejscowości Jankowa jest całkowicie drożny dla organizmów wodnych.