Spotkanie informacyjno - szkoleniowe projektu Udrożnienie korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska – Kraków

23-03-2011

Projekt Udrożnianie korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska jest już realizowany od 6 miesięcy (m.in. rozpoczęto już przebudowę progu w Pleśnej, Ciężkowicach i Grybowie). W dniu wczorajszym w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyła się konferencja informacyjna oficjalnie rozpoczynająca Projekt. W konferencji wzięły udział 74 osóby w tym przedstawiciele oddziałów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej  w Polsce, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, WWF Polska, użytkownicy rybaccy regiony górnej Wisły, NGOS. Na spotkaniu zostały wygłoszone trzy prezentacje:

1. Założenia udrażniania rzecznych korytarzy ekologicznych w skali kraju oraz w skali regionu wodnego (mgr inż. Piotr Sobieszczyk - RZGW w Krakowie)
2. Jak planować udrożnienie rzecznych korytarzy ekologicznych (dr Marek Jelonek - RZGW w Krakowie)
3. Porady praktyczne odnośnie planowania i realizacji udrożnienia rzecznego korytarza ekologicznego na przykładzie rzeki Biała Tarnowska i jej doliny - prezentacja założeń projektu (dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN)